Kort fortalt

2020-planen er EU’s vækststrategi, der skal skabe vækst og beskæftigelse efter finanskrisen. Målene blev vedtaget i 2010.

 

Hvad er finanskrisen?

Der er sat fælles mål for hele EU, og hvert af de 28 lande har formuleret individuelle mål, de skal leve op til. Målene er dog ikke bindende (undtagen på klimaområdet), men hensigtserklæringer. De enkelte landes regeringer kan derudover have egne politiske mål, der kan være mere ambitiøse end EU's, og som kan ændre sig med skiftende regeringer.

En gang om året fremlægger EU-landene deres reformer og andre initiativer, der skal hjælpe 2020-målene på vej. I 'Danmarks nationale reformprogram 2016' er de nationale mål for 2020-planens fem indsatsområder beskrevet. 

Danmarks nationale 
reformprogram 2016

Baggrund: 2020-planen

Da krisen ramte Europa

I 2008 blev Europa og resten af verden ramt af en økonomisk krise af historiske dimensioner, da luften gik ud af det amerikanske boligmarked. 

Den økonomiske krise, som i 2008 ramte det meste af verden, betød, at BNP i EU faldt med et brag, og millioner af mennesker på kort tid blev arbejdsløse. Finanskrisen viste sig at være sejlivet og tvang EU's 28 lande til at sætte nogle mål for, hvordan EU bliver mere konkurrencedygtigt frem mod år 2020.

Planen skal løse nogle af de udfordringer, som EU står over for i forhold til en 
befolkning, der bliver ældre og ældre, klimaforandringerne og konkurrencen fra nye vækstøkonomier. Håbet med 2020-planen er at skabe vækst og bedre levevilkår for EU's halve milliard borgere ved, at flere gennemfører en uddannelse, kommer i arbejde og bliver på arbejdsmarkedet længere tid. 

Krisen længere end forventet

I starten håbede politikerne, at væksten ville skyde til vejrs med raketfart efter de ‘magre år', når europæerne igen fik penge mellem hænderne. Men opsvinget lod vente på sig.  

Se oversigt over EU-landenes vækst fra 2006-2017

Mere 'intelligent' vækst

EU’s 2020-plan handler også om vækst på den lange bane – om bæredygtig, innovativ og intelligent vækst. Med andre ord: Politikerne vil gerne undgå at gentage fortidens fejl med finansielle systemer, der kollapser, og boligbobler, der brister – hvilket var noget af det, der udløste den finansielle krise og ramte EU-landene hårdt.

Europa bliver ældre

En anden udfordring er, at samfundet er under forandring. Europæerne indretter sig med nye familieformer, får nye forbrugsmønstre, og der bliver flere gamle og færre unge til at passe på de ældre fremover. En europæisk kvinde får i dag kun 1,5 barn i gennemsnit, hvilket ikke er nok til at sikre det nuværende befolkningstal. Med andre ord: Der dør flere europæere, end der bliver født. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at så mange som muligt kommer i arbejde.

Danmarks egne 2020-mål

I 2015 fremlagde Lars Løkke Rasmussens V-regering en vækstplan med 100 punkter, der skal skabe vækst i Danmark.

Læs V-regeringens vækstplan 'Vækst og udvikling i hele Danmark'

Og i 2016 kom regeringen med en helhedsplan, der skal give hele Danmark flere gode job, stærkere virksomheder, en sundere offentlig økonomi og styr på flygtningestrømmen. Desuden skal planen give den helt almindelige hårdt arbejdende dansker højere indkomst, lavere skat, bedre velfærd, mere tryghed og flere muligheder. 

'Helhedsplan for et stærkere Danmark'

Interesse-organisationer bliver hørt

I Danmark bliver det såkaldte 'kontaktudvalg for Europa2020-strategien' spurgt til råds, når der skal laves nye 2020-mål for Danmark i EU. Det består af ca. 30 danske interesse-organisationer – for eksempel Danske Handicaporganisationer og Børnerådet. Udvalget ledes af Udenrigsministeriet.

EU's 2020-mål

Beskæftigelse
75 pct. af befolkningen (20-64 år) skal være i beskæftigelse.

Forskning og innovation
3 pct. af EU's samlede BNP skal investeres i forskning og innovation.

Klima og energi
20 pct. reduktion af drivhusgasser i forhold til 1990-niveau. 20 pct. af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi (sol, vind, vand).

Uddannelse
Højst 10 pct. af unge skal droppe ud af en uddannelse før tid. Mindst 40 pct. skal have en videregående uddannelse.

Fattigdom og social isolation
20 mio. færre skal være i fare for fattigdom og social isolation. 

Se en mere udførlig beskrivelse af målene
 

Se EU-landenes individuelle mål

Opgaver og debat-spørgsmål

1) Undersøg, hvad der startede finanskrisen i EU.

2) Undersøg, hvad der startede finanskrisen i Danmark.

3) Undersøg, hvilke mål Lars Løkke Rasmussens V-regering har sat sig for at nå 2020-målene.

4) Undersøg, hvordan det er gået med EU-landenes vækst i perioden 2006-2016.