EU's 2020-mål for beskæftigelse

EU: 75 procent af befolkningen i alderen 20 til 64 år skal være i beskæftigelse.

 

Danmark: 80 procent af befolkningen i alderen 20 til 64 år skal være i beskæftigelse.

Baggrund

Beskæftigelse

Over ti millioner europæere mistede deres job under finanskrisen, der er blevet sammenlignet med depressionen i 1930’erne og oliekriserne i 1970’erne.

Krisen gik hårdt ud over beskæftigelsen i EU. Arbejdsløsheden steg og steg, og i nogle sydeuropæiske lande, blandt andet Spanien og Grækenland, lå ungdomsledigheden under krisen på over 50 procent. Mange unge søgte derfor lykken uden for landets grænser, og landene frygter derfor, at der i fremtiden vil være for få unge til at forsørge den voksende generation af ældre.

Flere og flere kommer i job

Det går stille og roligt fremad med beskæftigelsen. Men der er stadig et stykke vej op til EU’s 2020-mål om, at 75 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder (20 til 64-årige) skal være i arbejde. I 2015 var 70,1 procent af den europæiske befolkning i arbejde, så det ser ikke ud til, at målet bliver nået. I Danmark har vi sat os for, at 80 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder skal være i arbejde i 2020, men i 2015 var kun 76,5 procent af de 20 til 64-årige i arbejde.   

Jobkrise i Danmark

Krisen ramte Danmark hårdere end mange af vores nabolande. I perioden fra 2008 til 2010 mistede 265.000 danskere deres arbejde, heraf mange unge under 30 år. Krisen har stadig ikke sluppet sit tag i de unge. Ledigheden for unge mellem 25 og 29 år er stadig relativ høj. I august 2016 stod 7,9 procent af unge i den aldersgruppe uden arbejde, og arbejdsløshedsprocenten for de unge er mere end dobbelt så høj som før krisen, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Særligt bygge- og anlægsbranchen blev hårdt ramt i Danmark. Ifølge brancheorganisationen Dansk Byggeri gik over 1.000 byggevirksomheder konkurs, da det var værst, sammenlignet med 200-400 konkurser årligt i de ‘gode’ år før krisen. I det store billede er Danmark dog et af de lande i EU, hvor færrest er arbejdsløse.

Dr.dk: Dansk økonomi i overraskende stor fremgang

Hvad gør Danmark?

I 2015 præsenterede Lars Løkke Rasmussen en jobreform, der indførte et såkaldt ‘moderne kontanthjælpsloft’ og ville sænke skatten på arbejde for at få flere danskere væk fra offentlig forsørgelse og ud i arbejde. Og i 2016 trådte Refusionsreformen i kraft. Denne reform skal få kommunerne til i højere grad at forebygge, at ledige havner på langvarig offentlig forsørgelse. 

Regeringsgrundlaget 2015 

Danmarks Nationale Reformprogram 2016

 

Vidste du, at ...

8,6 procent af den arbejdsduelige befolkning i EU var arbejdsløse i juli 2016.

20,4 millioner EU-borgere var arbejdsløse i oktober 2016, heraf 4,2 millioner unge under 25 år.

6,2 procent af den arbejdsduelige befolkning i Danmark var uden arbejde i juli 2016.

Danmark ligger nummer syv på listen over EU-lande med lavest arbejdsløshed.


Kilde: DST/Eurostat

Opgaver og debat-spørgsmål

1) Diskuter hvorvidt I synes, man skal vælge uddannelse efter sine interesser, eller satse på en uddannelse, hvor der er større sikkerhed for at få job. Hvad vil I selv gøre?

2) Diskuter hvilke konsekvenser ungdomsledigheden kan have på længere sigt i de lande, der er hårdest ramt.

Julie er arbejdsløs

Julie er arbejdsløs

Julie Lykke Jensen er uddannet kunsthistoriker, men finanskrisen gjorde det svært at få job. Nu er hun arbejdsløs på andet år. 

Læs Julies historie

Jørgen gik konkurs

Jørgen gik konkurs

Finanskrisen gik hårdt ud over byggebranchen i Danmark. Jørgen Stengel er gået konkurs flere gange med sit firma.

Læs Jørgens historie

Tal på ledige

Lande med flest arbejdsløse i 2016:

Grækenland: 23,5 pct.
Spanien: 19,6
pct.
Kroatien: 13,2 pct.

Lande med færrest arbejdsløse:

Tyskland: 4,2 pct.
Tjekkiet: 4,2 pct.
Malta: 3,9 pct.

Kilde: Eurostat