Jens Hesselbjerg Christensen, ph.d. og forskningsleder, DMI

"Er det nok til, at de tropiske koralrev kan komme sig eller undgå, at vi får store vandstigninger og store klimakata- strofer? Det ved vi reelt ikke."

Analyse

Det er vigtigt med planer mod fossile brændstoffer

Kan man bruge 2020-planer til noget på klima- og energiområdet?

Det er selvfølgelig enormt vigtigt med planer om at blive fri af fossile brændstoffer. Uden planerne var der jo intet at forhandle om.

Et af de helt store problemer er, at det mange steder i verden ikke er markedskræfter, men forskellige tilskudsordninger, der styrer forbruget af fossile brændstoffer som olie, kul og gas.

2020-planer kan være med til at skabe en bevægelse i gang mod omstillingen til andre energiformer.

Går det den rigtige vej i EU?

Ja, det går den rigtige vej i EU, når det handler om udledning af drivhusgasser. Sammenlignet med andre fodslæbende lande som for eksempel USA har EU altid haft en klimavenlig tankegang og anderkendt problemstillingerne ved for eksempel at tilslutte sig Koyoto-aftalen.

Vi er gode til at producere vores egen energi, og det er inden for rækkevidde, at vi kan blive helt selvforsynende. Men EU kan ikke gøre det alene – det skal være verdensomspændende.

Heldigvis har USA og Kina meldt nogle mål ud om udledning af drivhusgasser, der nærmer sig EU’s, og også et land som Brasilien er ved at komme med.

Sker der nok til, at vi kan undgå store klimakatastrofer i fremtiden?

Det er altid en gradbøjningsøvelse – hvornår er nok nok? Er det nok til, at vi kan holde de globale temperaturstigninger nede på to grader, som er det mål, der blev sat ved klimatopmødet i København?

Der skal ske væsentligt mere, hvis vi skal blive helt fri for fossile brændstoffer. Grænsen på de to grader er jo elastik i metermål – vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor grænsen går. Er alt så okay, hvis vi holder os under to grader? Er det nok til, at de tropiske koralrev kan komme sig eller undgå, at vi får store vandstigninger og store klimakatastrofer? Det ved vi reelt ikke.

EU's 2020-mål for klimaet

Den samlede udledning af drivhusgasser skal være 20 % lavere i forhold til 1990.

20 % af energien skal komme fra vedvarende energi – for eksempel sol, vand og vind.

Energien skal bruges 20 % mere effektivt.
 

Læs mere om EU's 2020-mål for klima