EU's 2020-mål for fattigdom og social isolation

I EU: Mindst 20 millioner færre mennesker skal være – eller risikere at blive – fattige eller socialt isoleret.

 

Danmarks 2020-mål i EU er, at 22.000 færre skal være i fare for at blive fattige eller socialt isoleret.

Når Danmark 2020-målene?

Uddannelse
Det ser det ud til, at flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Fra 2013 til 2014 steg antallet fra 36 procent til 37,7 procent. Til sammenligning gennemfører cirka 70 procent af 'ikke-udsatte' unge en ungdoms- uddannelse.

Kilde: DST/SFI

Hjemløse
I 2015 var der 6.138 hjemløse i Danmark. Det er en stigning på 23 procent siden 2009. Det er særligt unge mellem 25 og 29 år, ældre over 50 år og psykisk syge, der tegner sig for stigningen. Halvdelen af alle hjemløse hører til i hovedstadsområdet.

Kilde: SFI’s hjemløserapport (2015)

Hvornår er man fattig?

I EU er man fattig eller socialt isoleret, hvis man lever op til mindst et af tre kriterier:

- Økonomisk fattigdom
- Alvorlig mangel på materielle muligheder
- Manglende beskæftigelse
i familien.

Kilde: EU-Kommissionens statistikkontor Eurostat

Baggrund

Fattigdom og social isolation

119 millioner europæere lever i fattigdom eller er socialt isolerede. Det svarer til cirka en fjerdedel af EU's befolkning.

Mange europæere mistede deres arbejde under finanskrisen. Derfor er flere blevet fattige og socialt udsatte i EU. I Spanien, Portugal og Italien var mere end hver anden ung arbejdsløs i 2012. 
Langtidsledigheden i de lande har bidt sig fast, og økonomien er blevet stram for almindelige mennesker i et land som Grækenland, efter EU har krævet, at Grækenland skal lave gennemgribende reformer af velfærdssystemet og tilbagebetale milliardlån til blandt andet EU. Det er nogle af årsagerne til, at det kniber med at få gang i væksten i EU, og at endnu flere er i farezonen for at ende i fattigdom. 

Læs tema om fattigdom i EU fra Eurostat

Tallet for socialt udsatte falder

De nyeste tal (2015) fra EU-Kommissionen viser, at det langsomt begynder at gå i den rigtige retning, hvad angår antallet af socialt udsatte i EU. Antallet af personer, der risikerer at ende i fattigdom og social isolation, voksede fra 2009 til 2014 fra 114 til 122 millioner, blandt andet på grund af den finansielle krise og et stort behov for stærkere sociale sikkerhedsnet i de mest udsatte lande. Men i 2015 var tallet faldet til 119 millioner borgere. 

Store forskelle på EU's lande

Landene i EU har vidt forskellige velfærdssystemer og sociale forhold. Bulgarien og Rumænien har for eksempel helt andre sociale problemer end Skandinavien, hvor der er et solidt socialt sikkerhedsnet og derfor hjælp at hente, hvis man mister sit arbejde eller bliver syg. Ifølge tal fra 2015 (Eurostat) risikerede 41,3 procent af borgerne i Bulgarien at ende i fattigdom og social isolation – sammenlignet med 17,7 procent i Danmark. 

Dansk debat: Hvornår er man fattig?

Om der bliver flere eller færre fattige i Danmark diskuteres livligt af politikerne. Er fattigdom – kun – et spørgsmål om kroner og øre? Ifølge det daværende Indenrigs- og Økonomiministerium var der i 2014 cirka 40.000 økonomisk fattige danskere. Siden har Lars Løkke Rasmussens regering afskaffet den officielle målestok for fattigdom, kaldet fattigdomsgrænsen, som den tidligere regering havde indført. Så spørgsmålet om, hvordan man bedst måler fattigdom, bliver debatteret blandt politikere, fagfolk og eksperter, der arbejder med socialt udsatte.

Artikel fra Altinget om afskaffelse af fattigdomsgrænsen

I december 2016 kom Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) med en rapport om ulighed, fattigdom og det nye kontanthjælpsloft, som Venstre-regeringen har indført. Af rapporten 'Danmark på fattigdomskurs' fremgår det, at der er cirka 40.000 økonomisk fattige i Danmark, og at der vil komme flere til på grund af det nye loft over, hvor meget man kan modtage i kontakthjælp. 

Rapporten 'Danmark på fattigdomskurs'  

I 2016 maj præsenterede Lars Løkke Rasmussens regering '10 mål for social mobilitet – fordi alle kan'. I planen er der ingen konkrete tal for, hvor langt målene skal have rykket sig hvornår, men færre skal være socialt udsatte, og flere skal i arbejde eller være en del af arbejdsfællesskabet, som det hedder. 

Regeringens mål for social mobilitet 

Ravn er hjemløs

Ravn er hjemløs

Ravn er en af de mange unge hjemløse, der bliver flere og flere af i Danmark. 

Læs Ravns historie

Michelle gennemførte ungdomsuddannelse

Michelle gennemførte ungdomsuddannelse

Michelle er et bevis på, at man godt kan få en uddannelse, selv om man ikke har haft den nemmeste start på livet.

Læs Michelles historie

Opgaver og debat-spørgsmål

1) Diskuter hvad Danmark kan gøre for at forhindre fattigdom og social isolation.

2) Undersøg hvorfor er det svært at måle, hvordan det går med at nedbringe antallet af fattige og socialt isolerede i Danmark?

3) Diskuter hvad kan det være for problemer, hjemløse ofte har ud over, at de mangler et sted at bo.