QUIZ – test din viden om EU's 2020-plan


1) Er EU’s 2020-plan aftalte mål eller blot hensigtserklæringer?

1) Aftalte mål

X) Hensigtserklæringer

2) Hensigtserklæringer, bortset fra på klimaområdet

 

2) Hvad er baggrunden for, at EU lavede 2020-planen?

1) Klimaforandringer

X) Den økonomiske krise

2) Ønsket om at danne en europæisk føderation

 

3) Hvad er det overordnede formål med EU’s 2020-plan?

1) At skabe et stærkere sammenhold i EU

X) At skabe vækst og beskæftigelse

2) At forbedre miljøet i EU

 

4) Hvor mange europæere mistede deres job under finanskrisen?

1) Cirka 10 millioner

X) Cirka 20 millioner

2) Cirka 50 millioner

 

5) Hvad er Danmarks mål for beskæftigelsen i 2020?

1) 70 procent af de 20-64 årige skal være i arbejde

X) 75 procent af de 20-64 årige skal være i arbejde

2) 80 procent af de 20-64 årige skal være i arbejde

 

6) Hvor meget skal den samlede udledning af drivhusgasser i EU falde i forhold til 1990?

1) 10%

X) 15 %

2) 20 %

 

7) Hvor mange europæere lever i fattigdom eller er socialt isolerede?

1) Cirka en tredjedel af EU's befolkning

X) Cirka en fjerdedel af EU’s befolkning

2) Cirka en femtedel af EU’s befolkning

 

8) Hvor høj var ungdomsledigheden i Grækenland i 2012?

1) 49,2 procent

X) 59,2 procent

2) 69,2 procent

 

9) Hvor stor en del af EU’s samlede BNP skal investeres i forskning og innovation?

1) En procent

X) To procent

2) Tre procent

 

10) Hvilke af disse tre lande investerer mindst i forskning?

1) Danmark

X) Finland

2) Sverige

 

11) Hvad nationalitet havde den rumforsker, der 4. september 2015 blev skudt ud i rummet med rumraketten Soyuz?

1) Tysker

X) Englænder

2) Dansker

 

12) Hvor mange unge europæere (18-24 år) droppede ud af en ungdoms- eller videregående uddannelse i 2015?

1) 11 procent

X) 20,3 procent

2) 30,5 procent

 

13) Hvor mange unge dropper ud af gymnasiet i Danmark?

1) 15 procent

X) 29 procent

2) 39 procent


Se svarene her