Ole Kjærgaard, sekretariatsleder, Rådet for Socialt Udsatte

"Med de seneste ændringer af kontanthjælpssystemet må det forventes, at antallet af fattige efter den tidligere fattigdomsgrænse igen vil stige."

Synspunkt

Det går den forkerte vej med fattigdommen i Danmark

Kan man bruge 2020-planer til noget på det sociale område?

I Rådet for Socialt Udsatte ved vi, at bekæmpelse af fattigdom kræver, at landenes regeringer arbejder for sagen med politiske virkemidler. 

Fattigdom bekæmpes ikke af sig selv med økonomisk vækst og fremgang. Det kræver også, at der bliver ført en politik, som sikrer, at de mindst priviligerede får del i fremgangen.

Modsat – når der er tilbagegang i økonomien – skal man sikre, at tilbagegangen ikke rammer de mindst priviligerede hårdest. Set i det lys er fattigdomsmålet i Europa 2020-strategien vigtigt.

Danmark har et mål i EU om, at 22.000 færre skal være i risiko for fattigdom/social udstødelse i 2020 – afspejler det sig i den førte politik?

I Danmark har regeringerne valgt ikke at bruge målene i Europa 2020-strategien som afsæt for deres politik. Den tilrettelægges ud fra andre hensyn: Finanspolitik, beskæftigelsespolitik, erhvervs- og vækstpolitik og socialpolitik. 

I forhold til fattigdomsmålet er det et problem, da mange af tiltagene for at øge beskæftigelsen (for eksempel skattereform, reformer af førtidspension og kontanthjælp) fører til flere fattige.

Hvor den store idé i europæisk politik var at skabe vækst og fremgang og samtidig øge den sociale inklusion ved at reducere antallet af fattige, så har regeringerne i Danmark nedprioriteret at gøre bekæmpelse af fattigdom til en del af den vækstfremmende politik.

Hvordan går det med at nå 2020-målet om færre fattige i Danmark?

Det går den forkerte vej. Flere bliver marginaliseret, flere husstande har lav beskæftigelse, antallet af personer med et behandlingskrævende stofmisbrug er større end nogensinde, og antallet af hjemløse er støt stigende.

Med de seneste ændringer af kontanthjælpssystemet (integrationsydelse, kontanthjælpsloft med mere) må det forventes, at antallet af fattige efter den tidligere fattigdomsgrænse igen vil stige. Foto/Peter Elmholt

EU's 2020-mål for fattigdom og social udstødelse

 

I EU: Mindst 20 millioner færre mennesker skal være – eller risikere at blive – fattige eller socialt isoleret.

I Danmark: 22.000 færre skal være i fare for at blive fattige eller socialt isoleret.

Læs mere om EU's 2020-mål for fattigdom og social udstødelse