Svar


1) Er EU’s 2020-plan aftalte mål eller blot hensigtserklæringer?

2) Målene i EU’s 2020-plan er hensigtserklæringer, bortset fra på klimaområdet. Det betyder, at landene skal forsøge at leve op til dem. De enkelte lande har ofte deres egne politiske mål, der kan være mere ambitiøse end EU's, og som kan ændre sig med skiftende regeringer.

2) Hvad er baggrunden for, at EU lavede 2020-planen?

X) I 2008 blev Europa og resten af verden ramt af en økonomisk krise af historiske dimensioner. EU’s 2020-plan er et forsøg på at få EU’s lande og befolkninger på fode igen.

3) Hvad er det overordnede formål med EU’s 2020-plan?

X) Det overordende mål er at skabe vækst og beskæftigelse efter krisen, der viste sig at være sejlivet og tvang EU-landene til at sætte nogle mål for, hvordan EU bliver mere konkurrencedygtigt frem mod år 2020.

4) Hvor mange europæere mistede deres job under finanskrisen?

1) Over 10 millioner europæere mistede deres arbejde under finanskrisen. Det gik særlig hårdt ud over de unge. I Spanien og Grækenland var ungdomsledigheden under krisen over 50 procent.

5) Hvad er Danmarks mål for beskæftigelsen i 2020?

2) Danmarks mål er, at 80 procent skal være i arbejde i 2020. Krisen ramte Danmark hårdere end mange af vores nabolande. Fra 2008-2010 mistede 265.000 danskere deres arbejde, heraf mange unge under 30 år.

6) Hvor meget skal den samlede udledning af drivhusgasser i EU falde i forhold til 1990?

2) EU’s mål er, at den samlede udledning af drivhusgasser i EU skal falde med 20 procent i forhold til 1990. Allerede i 2014 var udledningen samlet set faldet med 23 procent og målet dermed nået.

7) Hvor mange europæere lever i fattigdom eller er socialt isolerede?

X) Cirka en fjerdedel af EU’s befolkning lever i fattigdom eller er socialt isolerede. Alene fra 2009 til 2014 steg tallet fra 114 til 122 millioner, men i 2015 var det faldet til 119 millioner. 

8) Hvor høj var ungdomsledigheden i Grækenland i 2012?

X) 59,2 procent af de unge i Grækenland var arbejdsløse i 2012. Også Spanien, Portugal og Italien blev hårdt ramt. Her var også mere end halvdelen af de unge arbejdsløse i 2012.

9) Hvor stor en del af EU’s samlede BNP skal investeres i forskning og innovation?

2) Målet er, at tre procent af EU’s samlede BNP bliver investeret i forskning og innovation for at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser. I Danmark er målet allerede nået. Det offentlige forskningsbudget var i 2016 på 21,2 milliarder kroner. Hertil kommer de private forskningsmidler.  

10) Hvilke af disse tre lande investerer mindst i forskning?

1) Danmark har et mål om at investere tre procent af landets BNP i forskning og innovation. Det er lavere end Sverige og Finland, der begge har mere ambitiøse mål om at nå fire procent.

11) Hvad nationalitet havde den rumforsker, der 4. september 2015 blev skudt ud i rummet med rumraketten Soyuz?

2) Danskeren Andreas Mogensen blev skudt ud med rumraketten Soyuz for at lave forsøg i rummet, der skulle gøre os klogere på fænomener som kæmpelyn, vandrensning og fjernstyring af robotter.

12) Hvor mange unge europæere (18-24 år) droppede ud af en ugdoms- eller videregående uddannelse i 2015?

X) I 2015 forlod 11 procent af de unge mellem 18 og 24 år deres uddannelse, så det går den rigtige vej mod de 10 procent, som er målet.

13) Hvor mange unge dropper ud af gymnasiet i Danmark?

1) Cirka 15 procent af de unge, der starter på et gymnasium i Danmark, dropper ud igen, mens det på erhvervsuddannelserne er cirka hver anden. Tallene dækker over store forskelle fra skole til skole.