EU’s 2020-mål for uddannelse

Højst 10 procent af unge mellem 18 og 24 år forlader uddannelsessystemet med en uddannelse, der svarer til grundskolen.

Mindst 40 procent af de 30 til 34-årige skal gennemføre en videregående uddannelse.

Dansk 2020-mål   


Inden for rammerne af EU's 2020-mål sætter de skiftende regeringer egne uddannelsesmål op for Danmark.


Et af dem er, at mindst 25 procent af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.       
        

Læs aftalen om erhvervsuddannelserne

Hvad er PISA?

PISA er en inter- national undersøgelse af de 15 til 16-åriges praktiske færdigheder inden for blandt andet læsning, matematik og naturfag.

Cirka 500.000 elever fra over 60 lande, heraf ca.10.000 danske unge, forventes at deltage i 2016.

PISA afvikles af den internationale samarbejds- organisation OECD og har kørt hvert 3. år siden 2000.

Læs mere om PISA i Danmark 

Så mange gennemfører uddannelsen 

50 procent gennemførte deres erhvervs- udddannelse i Danmark i 2015. 
85 procent gennemførte deres gymasiale uddannelse i Danmark i 2015.

Kilde: Undervisnings- ministeriet

Baggrund

Uddannelse

Flere unge skal have papir på en uddannelse, for Europa får hårdt brug for arbejdskraft i fremtiden, når der kommer mere vækst og flere gamle, forudser politikere og eksperter.

Alt for mange unge europæere dropper ud af en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det betyder, at vi i fremtiden risikerer at mangle nogle af de kvalifikationer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Det betyder også, at forholdvis få unge skal forsørge den voksende gruppe af gamle i Europa. 
Manglende uddannelse kan også føre til fattigdom og social udstødelse. Derfor skal flere gennemføre deres uddannelse, og det ser ud til at gå den rigtige vej.

Flere fuldfører uddannelse

I 2015 droppede i gennemsnit 11 procent af europæiske unge mellem 18 og 24 år ud af en ungdoms- eller videregående uddannelse, så der er ikke langt til målet om ti procent. En lang række EU-lande er længere end 2020-målene, herunder Danmark.

Antallet af EU-borgere mellem 18 og 24 år, der dropper ud af en ungdomsuddannelse.

Mange lande oplever en stigning af unge, der gennemfører en uddannelse. Fra 2008 til 2013 uddannede 16 procent flere unge sig i Portugal og otte procent flere i det kriseramte Spanien.
Et andet EU-mål om, at i gennemsnit 40 procent af de 30 til 34-årige skal have en videregående uddannelse i EU, er næsten nået med 38,7 procent i 2015. Der er dog store forskelle på, hvor langt landene er nået. 

Antallet af 30-34-årige, der gennemfører en videregående uddannelse.

Stort frafald på erhvervsuddannelser

I Danmark er der et stort frafald på ungdomsuddannelserne. På erhvervsuddannelserne gennemfører kun hver anden elev i gennemsnit. De store frafald er et problem, mener politikerne, fordi der ifølge eksperter om få år vil mangle cirka 30.000 faglærte – for eksempel tømrere, frisører og tjenere på arbejdsmarkedet. Til gengæld vil der være færre job til ufaglærte og personer med gymnasiale uddannelser.

Undersøgelse fra AE om mangel på faglært arbejdskraft

Artikel fra dr.dk om mangel på faglært arbejdskraft

Manglende praktikpladser

Blandt dem, der falder fra erhvervsuddannelserne (EUD), er en overvægt af unge mænd med immigrantbaggrund. Ifølge en undersøgelse af Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd har 30 procent af denne gruppe mellem 16 og 25 år ingen anden uddannelse end grundskolen (mod 16 procent for etnisk danske unge.)
Manglende praktikpladser nævnes som en af årsagerne til det store frafald på erhvervsuddannelserne, men der har også været kritik af, at folkeskolerne ikke er gode nok til at løfte unge med indvandrerbaggrund fagligt.

Store reformer af uddannelser i Danmark

Selv om Danmark er et af de lande i EU, der bruger fleste penge på uddannelse, ligger Danmark ifølge nogle eksperter ikke højt nok i de såkaldte PISA-undersøgelser, der sammenligner det faglige niveau i blandt andet matematik, læsning og naturfag mellem skoler i hele verden.
Den tidligere S/R/SF-regering lavede derfor sammen med et bredt flertal i Folketinget nogle gennemgribende reformer, der bakker op om 2020-målene for bedre uddannelse af unge – blandt andet folkeskolereformen og reform af erhvervsuddannelserne.

Folkeskolereformens mål er blandt andet, at

  • Alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.                      

Læs om folkeskolereformen (side 22)

En stor reform af erhvervsskolerne vedtaget i 2014 skal efter planen gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse, så man kan nå målet om, at 25 procent af alle unge skal have en erhvervsuddannelse. Et andet mål med reformen er, at 60 procent af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører uddannelsen. Reformen indebærer blandt andet et karakter-adgangskrav, flere undervisningstimer og forlængelse af grundforløbet til et år.

Læs aftalen om erhvervsuddannelserne

Trivsel får flere elever til at gennemføre

Trivsel får flere elever til at gennemføre

På CPH West i Ballerup er der morgenmad til eleverne og sene mødetider i vintermånederne. Det får flere til at gennemføre.

Læs om CPH West

Rikke skiftede til gymnasiet

Rikke stod fast og kom på gymnasiet

Rikke Ihle fik at vide, at hun var for dum til gymnasiet og valgte erhvervsskole. I dag er hun skiftet til gymnasiet.

Læs Rikkes historie

Opgaver og debat-spørgsmål

1) Undersøg hvor mange unge der gennemfører gymnasiet i jeres region.

2) Diskuter hvorfor I tror mange unge falder fra deres ungdomsuddannelse.

3) Diskuter hvad I selv synes, man kan gøre for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Så mange unge europæere dropper ud 

EU-lande, hvor færrest 18 til 24-årige faldt fra en uddannelse i 2015:

Kroatien (2,8 pct.)

Slovenien (5,0 pct.)

Cypern (5,2 pct.)

EU-lande med størst frafald i 2015:

Spanien (20 pct.)

Malta (19,8 pct.)

Rumænien (19,1 pct.)

Kilde: Eurostat